Validatie

Informatie over het grondwater-systeem bestaat vooral uit stijghoogte-metingen in peilbuizen. Dit kan zowel via automatische druk-opnemers (divers) als via hand-peilingen plaatsvinden. Bij het proces van meten tot en met het invoeren in een database kunnen fouten ontstaan. Door middel van het programma ArtDiver kan het valideren van grondwaterstand-reeksen op een gestructureerde wijze plaatsvinden. Vervolgens kunnen de gecorrigeerde metingen in een database (Datalab, Dawaco, Delft-FEWS, WISKI, etc.) worden geïmporteerd, waarbij de originele bronbestanden nooit verloren gaan.

Hydrologisch adviesbureau