Overzicht

ArtDiver biedt een overzichtelijke en eenduidige validatie van loggermeetreeksen in 5 stappen:             (van links naar rechts in één scherm)

  1. inladen kenmerken meetpunten uit meetpuntbeheersheet of eigen objectenbeheersysteem (bijvoorbeeld Datalab of Dawaco)
  2. inladen ruwe (datalogger)meetreeksen (o.a. mon-, lev-, xle-, idc-, dx5-of Ellitrack xml-bestand) of KNMI luchtdruk
  3. toekennen baro-meetreeks(en) en barometrisch compenseren van ruwe meetreeks
  4. inladen handpeilingen (xlsx/DAWACO/e+CONTROL/Fetch) en meetreeksen op NAP brengen
  5. visuele controle/correctie van foute metingen en opslaan van correctiemomenten
schermopbouw ArtDiver met uitleg functionaliteiten

Export

Nadat de meetreeksen gevalideerd zijn kunnen ze naar verschillende uitvoerbestanden geëxporteerd worden (o.a. excel, NITG, Google Earth, menyanthes etc.). Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om de gevalideerde meetgegevens (zowel de meetreeksen als de putkenmerken) naar een database (Datalab, Dawaco of FEWS) of naar een figuur te exporteren. Dit laatste biedt de mogelijkheid om snel te kunnen rapporteren.

voorbeeld van export naar figuur voor rapportage

Hydrologisch adviesbureau