Kenmerken

Belangrijke kenmerken van ArtDiver zijn:

 • Transparante en gestructureerde verwerking logger-meetreeksen
 • Wijzigingen zijn herleidbaar en herroepelijk
 • Flexibel en niet logger-afhankelijk
 • Import en export van algemeen gebruikte bestands-formaten, zoals LEV, MON, IDC, NITG, DAWACO en een koppeling met FEWS en Datalab. ArtDiver is gemakkelijk aan te passen aan uw type import- of exportbestand
 • Overzichtelijke evaluatie van meetpuntlocatie en meetopstelling
 • Import van KNMI luchtdrukreeksen (gratis beschikbaar via internet) voor robuuste en nauwkeurige barometrische compensatie
 • Vergelijking van meetreeksen onderling in één scherm
 • Vergelijking van hulpmeetreeksen, zoals temperatuur, neerslag, verschilmeting, externe grondwaterstandsmetingen afkomstig vanuit ondermeer (KNMI, DAWACO of FEWS)
 • Automatische validatie van de meetreeksen
 • Overzichtelijk beheer meetreeksen in ArtDiver project (adi-file)
 • Eenvoudig aan te vullen met nieuwe meetgegevens zoals nieuwe loggermetingen, handpeilingen of gewijzigde putkenmerken
 • ArtDiver wordt doorlopend aangepast aan wensen van de gebruikers. Een recente ontwikkeling is een koppeling met BROLab (van Waterlabs), zodat ook gegevens t.b.v. de BRO aangeleverd kunnen worden.
import KNMI module
evaluatie van meetopstelling

Hydrologisch adviesbureau