Kenmerken

Belangrijke kenmerken van ArtDiver zijn:

 • Transparante en gestructureerde verwerking logger-meetreeksen
 • —Wijzigingen zijn herleidbaar en herroepelijk
 • —Flexibel en niet logger-afhankelijk
 • Import en export van algemeen gebruikte bestands-formaten, zoals LEV, MON, IDC, NITG, DAWACO en een koppeling met FEWS. ArtDiver is gemakkelijk aan te passen aan uw type import- of exportbestand
 • Overzichtelijke evaluatie van meetpuntlocatie en meetopstelling
 • —Import van KNMI luchtdrukreeksen (gratis beschikbaar via internet) voor robuuste en nauwkeurige barometrische compensatie
 • —Vergelijking van meetreeksen onderling in één scherm
 • —Vergelijking van hulpmeetreeksen, zoals temperatuur, neerslag, verschilmeting, externe grondwaterstandsmetingen afkomstig vanuit ondermeer (KNMI, DAWACO of FEWS)
 • Automatische validatie van de meetreeksen
 • —Overzichtelijk beheer meetreeksen in ArtDiver project (adi-file)
 • —Eenvoudig aan te vullen met nieuwe meetgegevens zoals nieuwe loggermetingen, handpeilingen of gewijzigde putkenmerken
 • —ArtDiver wordt doorlopend aangepast aan wensen van de gebruikers

 

import KNMI module
evaluatie van meetopstelling

Hydrologisch adviesbureau