Validatie

Validatie is van groot belang om van de ruwe loggermeetreeksen betrouwbare grondwater/stijghoogtemetingen op NAP te krijgen. Tijdens deze validatie in ArtDiver wordt de meetdata (zowel de loggermeetreeksen als de putkenmerken in de tijd) op plausibiliteit beoordeeld. ArtDiver biedt de mogelijkheid om alle meetdata duidelijk te visualiseren, zodat de onderlinge relatie van de meetdata goed te beoordelen is en eventuele meetfouten snel te achterhalen zijn. Deze beoordeling geldt niet alleen voor de loggermeetreeks, maar geldt ook voor de andere meetdata uit het veld, zoals: is de ingemeten kabellengte plausibel? zijn de gebruikte controlemetingen goed? etc.

Met behulp van enkele hulpmeetreeksen (temperatuur, neerslag, verschilmetingen, oppervlaktewaterpeilen e.d.) en de onderlinge vergelijking tussen meetreeksen onderling, zijn bijna alle onregelmatigheden goed en snel op te sporen en te corrigeren. Daarnaast biedt de nieuwe versie van ArtDiver de mogelijkheid om deze validatie zoveel mogelijk automatisch uit te voeren, zodat de verwerking en validatie nog sneller kan verlopen. Door middel van een suggest-tool wordt de meetreeks automatisch geanalyseerd op een aantal veel voorkomende fouten, zoals droogval, luchtmeting, pieken, foute inhang, onbetrouwbare metingen etc. De gebruiker krijgt na het opstarten van deze tool direct een lijst met automatisch gedetecteerde afwijkingen die mogelijk gecorrigeerd moeten worden. Met behulp van enkele instellingen kan deze automatische detectering verder verfijnd worden, afhankelijk van het gedrag van het hydrologisch systeem waarin gemeten wordt (worden abrupte sprongen in de meetreeks verwacht bijvoorbeeld nabij winputten, of wordt juist een zeer geleidelijke grondwaterstand verwacht). Binnen deze tool zijn deze afwijkingen goed te visualiseren en te beoordelen, zodat de gebruiker (een deel van) de correcties direct kan accepteren en doorvoeren naar ArtDiver. Tevens biedt deze tool de mogelijkheid om de meetreeks nader te analyseren op gedrag (trend, GxG e.d.). Kortom een mogelijkheid om meer grip op je data te krijgen.

schermopbouw van de suggest-tool voor automatische validatie van de meetreeks

 

Hydrologisch adviesbureau