Projecten

In onderstaande lijst staan een aantal projecten waar Artesia de laatste jaren aan heeft gewerkt.

Benutting van het wateroverschot Kalmthoutse Heide Noord

Het grenspark “De Zoom – Kalmthoutse Heide” is een grensoverschrijdend natuurgebied. De waterhuishouding binnen het Grenspark vormt een belangrijke randvoorwaarde voor bijzondere planten en dierensoorten. Niet overal in het Grenspark voldoet de waterhuishoudkundige situatie. Zo zijn er deelgebieden met te weinig water en onvoldoende waterkwaliteit (Groote Meer) en deelgebieden met juist een overvloed aan water van goede kwaliteit (Kalmthoutse Heide Noord). Lees verder Benutting van het wateroverschot Kalmthoutse Heide Noord

Puttenveld-ontwerp

Een grondwaterwinning van Brabant Water is gebouwd in twee perioden. De oudere putten kenmerken zich door ondiepere pompkamers, terwijl de jongste putten een diepere pompkamer hebben. Door een verwachte toename in de afzet wenst Brabant Water inzicht in de eindverlagingen die in het puttenveld kunnen optreden bij langdurige maximale belasting. De hoofdvraag hierbij is of de oude pompputten in die situatie nog voldoen. Lees verder Puttenveld-ontwerp