Relaties

Dit is de hoofdcategorie voor Relaties

Onttrekkingsplafond

Zoet grondwater in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland heeft een belangrijke functie voor de openbare drinkwatervoorziening van centraal Nederland.  Het grondwater dat in Flevoland gewonnen wordt uit het zogenaamde derde watervoerende pakket heeft een uitstekende kwaliteit. Het is enkele duizenden jaren oud en dus is de kwaliteit niet beïnvloed door de mens. De voorraad zoetwater wordt gezien als een strategische grondwater-reserve. Het onderzoek ter onderbouwing van het onttrekkingsplafond is de uitvoering van hetgeen hierover in het omgevingsplan is opgenomen: ‘De provincie gaat samen met het waterleidingbedrijf onderzoek verrichten naar de duurzaam te winnen hoeveelheid grondwater, op basis waarvan een onttrekkingsplafond wordt vastgesteld.’ Lees verder Onttrekkingsplafond

MER-deskundigheid

De expertise van Artesia vindt ook zijn weg als ‘deskundige van de Commissie m.e.r.’ In dit kader dragen we bij aan de beleidsdoelstelling om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over ruimtelijke en milieutechnische ingrepen. De in dit kader inzetbare expertise omvatten de gevolgen van ingrepen op grondwaterdynamiek, grondwaterkwaliteit en verziltingsvraagstukken.