Werkvelden

Dit is de hoofdcategorie voor werkvelden

Onttrekkingsplafond

Zoet grondwater in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland heeft een belangrijke functie voor de openbare drinkwatervoorziening van centraal Nederland.  Het grondwater dat in Flevoland gewonnen wordt uit het zogenaamde derde watervoerende pakket heeft een uitstekende kwaliteit. Het is enkele duizenden jaren oud en dus is de kwaliteit niet beïnvloed door de mens. De voorraad zoetwater wordt gezien als een strategische grondwater-reserve. Het onderzoek ter onderbouwing van het onttrekkingsplafond is de uitvoering van hetgeen hierover in het omgevingsplan is opgenomen: ‘De provincie gaat samen met het waterleidingbedrijf onderzoek verrichten naar de duurzaam te winnen hoeveelheid grondwater, op basis waarvan een onttrekkingsplafond wordt vastgesteld.’ Lees verder Onttrekkingsplafond