Werkvelden

Dit is de hoofdcategorie voor werkvelden

De Groote Meer, systeemanalyse en evaluatie 2016

De Groote Meer,  een groot en bijzonder ven op de Brabantse Wal, laat reeds jaren een grote achteruitgang zien in natuurwaarden. Oorzaken hiervoor zijn de lage waterstanden in combinatie met de toestroom van oppervlaktewater met teveel voedingsstoffen vanuit het landbouwgebied de Steertse Heide in België. Lees verder De Groote Meer, systeemanalyse en evaluatie 2016

Bijeenkomst meten van grondwaterstroming met glasvezelkabels op 1 april

Op vrijdag 1 april organiseerden PWN, de TU Delft, Wiertsema en Artesia een bijeenkomst over het meten van grondwaterstroming met behulp van glasvezelkabels. In verband met een promotie-onderzoek over dit thema, zijn we op zoek naar nieuwe proeflocaties. Wanneer u geïnteresseerd, kunt u mailen naar r.calje@artesia-water.nl. Lees verder Bijeenkomst meten van grondwaterstroming met glasvezelkabels op 1 april