Verzilting

De hydrologie op de grens tussen zoet en zout grondwater kenmerkt zich door een bijzondere dynamiek en evenwicht. Artesia heeft zich op dit ondereel van de hydrologie gespecialiseerd. Hierdoor zijn wij in staat om het evenwicht van zoet en zout grondwater in beeld te brengen en vervolgens effecten hierop te berekenen.

Artesia heeft samen met Mark Bakker (TU Delft) de SWI-package ontwikkeld. Hiermee kan zeer snel binnen MODFLOW worden gerekend aan de beweging van grensvlakken tussen zoet en zout. Op dit moment wordt in opdracht van de USGS gewerkt aan het opleveren van de SWI-package in MODFLOW-2005. Naast de SWI-package kunnen we voor uw vraag ook bijvoorbeeld SEAWAT toepassen.

Naast de modelmatige kant van zoet – zout vraagstukken is Artesia uw partner voor het in beeld brengen van de toestand van het grondwatersysteem op de overgang van zoet naar zout grondwater. Het in beeld brengen en hydrologisch interpreteren van 3D grensvlakken met behulp van gegevens verkregen vanuit helicoptervluchten uitgevoer door SkyTEM is hier een goed voorbeeld van.

Hydrologisch adviesbureau